• სამეთვალყურეო კამერა
  • სენსორული მონიტორი, თერმული პრინტერი
  • კომპიუტერული ქსელი,როუტერი,სვიჩი,wifi
სამეთვალყურეო კამერა1 სენსორული მონიტორი, თერმული პრინტერი2 კომპიუტერული ქსელი,როუტერი,სვიჩი,wifi3
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ''გოლდნეტი'' დაარსდა 2010 წელს. კომპანიამ თავისი ძირითადი საქმიანობის სფეროდ განსაზღვრა კომპიუტერული ქსელები და უსაფრთხოების სისტემები. დაარსების დღიდან ''გოლდნეტმა'' შეძლო ამ სფეროში ერთ-ერთი მოწინავე პოზიციის დაკავება, რაც ძირითადად განპირობებულია თითოეული მომხმარებლის ინტერესებზე ორიენტირებით და მომსახურების მაღალი ხარისხის მიწოდებით.

ჩვენი სპეციალისტების მრავალწლიანი გამოცდილება და მაღალი კვალიფიკაცია გვაძლევს საშუალებას დავაკმაყოფილოთ მომხმარებლის ნებისმიერი მოთხოვნა ამ სფეროში.


ჩვენთან თანამშრომლობით თქვენ უზრუნველყოფილი იქნებით მუდმივი მხარდაჭერით, მომსახურების მაღალი ხარისხითა და ხელსაყრელი ფასებით.