• სამეთვალყურეო კამერა
  • სენსორული მონიტორი, თერმული პრინტერი
  • კომპიუტერული ქსელი,როუტერი,სვიჩი,wifi
სამეთვალყურეო კამერა1 სენსორული მონიტორი, თერმული პრინტერი2 კომპიუტერული ქსელი,როუტერი,სვიჩი,wifi3

✓   ავტომატიზირებული მონიტორინგის სისტემა:

უზრუნველყოფს ავტომატურად კამერის სტატუსის შესახებ ინფორმაციის ონლაინ რეჟიმში მოწოდებას თქვენს სმარტფონზე;

(თვალსაჩიონებისათვის იხილეთ სადემონსტრაციო ოთახში)

✓   მოძრაობის დეტექციაზე ვიდეო ფაილების ცენტრალიზირებული შენახვა:

კამერა მოძრაობის დაფიქისრებისას ახდენს როგორც ლოკალურად SD ბარათზე ჩაწერას, ასევე გააგზავნის ფაილს ცენტრალიზირებულ სერვერზე,

საიდანაც შემდგომ შეგეძლებათ გადმოწერას საჭიროების შემთხვევაში.
✓   სამონტაჟო ობიექტის დაკაბელება;

✓   კამერების მონტაჟი;

✓   სამეთვალყურეო სისტემის გამართვა;

✓   IP კამერების შემთხევავში, არსებულ ლოკალურ ქსელში ინტეგრაცია;

✓   სმარტფონებსა და ლეპტოპებში ინტერნეტიდან მონიტორინგის უზრუნველყოფა;

✓   ერთჯერადი გამოძახებები პრობლემის დიაგნოსტიკა გამოსწორების მიზნით;

✓   როგორც სადენიანი, ასევე უსადენო ზრდაზე ორიენტირებული კომპიუტერული ქსელის დაგეგმვა, დაპროექტება;

✓   სამონტაჟო ობიექტის დაკაბელება;

✓   ფიზიკური ინფრასტრუქტურის მოწყობა;

✓   ლოგიკური ტოპოლოგიის უზრუნველყოფა, როუტერებისა და სვიჩების კონფიგურაცია;