• სამეთვალყურეო კამერა
  • სენსორული მონიტორი, თერმული პრინტერი
  • კომპიუტერული ქსელი,როუტერი,სვიჩი,wifi
სამეთვალყურეო კამერა1 სენსორული მონიტორი, თერმული პრინტერი2 კომპიუტერული ქსელი,როუტერი,სვიჩი,wifi3
შეტყობინებები 4G კამერის სტატუსის შესახებ


  • შეტყობინებები 4G კამერის სტატუსის შესახებ:

ავტომატიზირებული მონიტორინგის სისტემაში ჩართვის შემდეგ თქვენ სმარტფონზე მიიღებთ კამერის სტატუსის შესახებ ინფორმაციას, ყოველი ჩართვა გათიშვის შესახებ (როგორიცაა ამოიწურა მეგაბაიტები სიმ ბარათზე, ანდაც დენი გაეთიშა კამერას), მონიტორინგის სისტემა პერიოდულად ამოწმებს კამერის სტატუსს, რაც საშუალებას გაძლევთ დროულად მოახდინოთ შესაბამისი რეაგირება.